Dodana: 17 luty 2018 09:04

Zmodyfikowana: 17 luty 2018 09:04

Senior+ 2018 na Podlasiu

140 nowych i 200 już istniejących już miejsc opieki nad seniorami na Podlasiu otrzyma ok. 1,5 mln zł rządowego wsparcia w ramach tegorocznej edycji programu Senior+.

Ilustracja do artykułu DSC_0007aa.JPG

Gala inauguracyjna Klubu Senior+ w Wasilkowie

Wsparcie osób starszych to ważny element polityki społecznej rządu premiera Mateusza Morawieckiego . „Program Senior+ wpisuję się w tę strategię i jest niezwykle potrzebny. Zwiększa aktywny udział seniorów w życiu społecznym i integruje to środowisko. Oferuje również samorządom istotne wsparcie finansowe” – podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski na piątkowym otwarciu wyremontowanego klubu Senior+ w Wasilkowie. Placówka ta otrzymała rządowe pieniądze na remont i przebudowę w ramach ubiegłorocznej edycji programu Senior +.

Senior+ 2018: wyniki na Podlasiu

Z terenu województwa podlaskiego w edycji 2018 programu Senior+ wpłynęło 15 ofert – siedem na utworzenie lub wyposażenie nowej placówki oraz osiem na zapewnienie funkcjonowania już istniejącej. Wszystkie z nich uzyskały rekomendację wojewody podlaskiego oraz dofinansowanie z resortu rodziny.

Łączna kwota przyznanych dotacji na ten rok wyniosła w naszym województwie ponad 1,5 mln zł.

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu znajduje się TUTAJ

Program wieloletni Senior + na lata 2015-2020

W ramach edycji 2018 Programu powstanie:

w module 1 konkursu - 214 placówek dofinansowanych na łączną kwotę 35 498 203,47 zł, w tym:
1.      76 Dziennych Domów na kwotę 18 620 389, 84 zł,
2.      138 Klubów na kwotę 16 877 813, 63 zł.

w module 2 konkursu – dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę 14 870 047,99 zł, w tym:
1.      154 Dzienne Domy na kwotę 12 713 133,74 zł,
2.      70 Klubów na kwotę 2 156 914,25 zł.

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.
Zmiany finansowo-infrastrukturalne oraz wprowadzenie nowej formuły, jaką jest Klub „Senior+” w 2017 r., spotkały się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony samorządów.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:
•    moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,
•    moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono 50 368 251, 46 zł.  W związku z czym, w najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków.


źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 


facebook