Dodana: 24 sierpień 2005 07:46

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2005 07:46

492 Urodziny Województwa w 2005 roku

W dniach 3-4 września 2005 roku w Tykocinie odbywały się uroczystości z okazji 492. Urodzin Województwa Podlaskiego.

Po raz pierwszy urodziny zorganizowano w 2003 roku. Odbyła się wówczas w Białymstoku impreza plenerowo-kulturalna upamiętniająca fakt powołania 29 sierpnia 1513 roku na urząd pierwszego wojewody Iwana Sapiehy. Pierwszy weekend września został wybrany jako data obchodów „symbolicznych” urodzin województwa podlaskiego.

Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w skali kraju, przygotowywana we współpracy z władzami województwa i miasta, a także stowarzyszeniem „Konfederacja Szlachty Zagrodowej”. Celem przedsięwzięcia była edukacja historyczna, przybliżenie zwyczajów szlacheckich z czasów pierwszego wojewody na tych terenach, a także popularyzacja tożsamości obywatelskiej wśród mieszkańców naszego województwa.

Kolejne – 491. urodziny obchodzone były zarówno w obecnej stolicy województwa – Białymstoku, ale także w Drohiczynie, będącym siedzibą pierwszego historycznego wojewody podlaskiego – Iwana Sapiehy. Urodziny województwa były wzorem poprzednich obchodów połączone z imprezą pod nazwą „Niepospolite artystów poruszenie”. W trakcie urodzin otwarto też uroczyście Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie.  

W tym roku impreza odbyła się w Tykocinie. Organizatorem urodzin były: Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Burmistrz Tykocina i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Tegoroczne urodziny województwa połączone były również z 580-leciem powstania Tykocina oraz 300-setną rocznicą ustanowienia orderu „Orła Białego”.

Ważnym punktem tegorocznych obchodów Urodzin Województwa był Podlaski Salon Smaku. W ramach tego przedsięwzięcia swoje regionalne wyroby zaprezentowali producenci z naszego województwa.

Wśród nich obecni byli m.in. producenci produktów regionalnych, w tym produktów zgłoszonych na „Listę produktów tradycyjnych” oraz laureaci I edycji Podlaskiej Marki Roku. Gościnnie w Podlaskim Salonie Smaku zaprezentowali się również producenci win z Autonomicznej Republiki Krymu, z którą województwo podlaskie rozpoczęło współpracę.

Podczas urodzinowego święta została ogłoszona kolejna – II edycja konkursu „Podlaska Marka Roku”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biuro Informacji i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie produktów, miejsc lub przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania.

Konkurs „Podlaska Marka Roku” ma promować najlepsze, charakterystyczne dla województwa podlaskiego miejsca, smaki, pomysły. W konkursie mogą wziąć udział firmy i instytucje z województwa lub te, które trwale działają na jego terenie. Wypromowane w ten sposób Miejsce Roku, Smak Roku, Pomysł Roku w przyszłości mają szansę stać się symbolem Podlaskiego w UE.

 

facebook