Dodana: 4 marzec 2012 19:55

Zmodyfikowana: 24 maj 2017 14:43

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

PODLASKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO III KADENCJI

Prezydium PRDPP III kadencji:

Przewodniczący -  Marcin Kruhlej,
Wiceprzewodnicząca – Grażyna Czajkowska,
Wiceprzewodnicząca – Krystyna Bobrowska - Dąbrowska,
Sekretarz - dr Eliza Szadkowska.

Skład Rady III kadencji:

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego:

1. dr Tomasz Madras

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego:

2. Dorota Kędra-Ptaszyńska
3. Daria Sapińska

Przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego:

4. Agnieszka Godlewska,
5. Elżbieta Rajewska Nikonowicz,
6. Elżbieta Romańczuk,
7. dr Eliza Szadkowska

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:

8. Grażyna Czajkowska,
9. Barbara Cituk,
10. Dorota Górska,
11. Marcin Kruhlej,
12. Jan Oniszczuk,
13. Jan Chomczuk
14. Jarosław Ruszewski,
15. Krzysztof Mnich
16. Jan Gradkowski
17. Leszek Lewoc

BIURO RADY:

Ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
pok. 306
tel. (85) 74 85 103
e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

facebook