Dodana: 13 czerwiec 2018 09:24

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2018 09:24

Wyniki drugiego naboru ofert w konkursie Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych w 2018 r.

We wtorek, 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął II turę konkursu na wkłady własne. Na realizację konkursu w budżecie województwa podlaskiego w 2018 r. łącznie przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.

Ilustracja do artykułu zarzad 03.2018.jpg

W 2018 r. konkurs prowadzony był w dwóch turach naboru:

I nabór – do 14 marca 2018 r.

II nabór – do 10 maja 2018 r.

W drugim naborze wpłynęło 17 ofert, 10 z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę merytoryczną 7 ofert. Po dokonaniu oceny przedstawiła ranking ofert, które uzyskały największą liczbę punktów. W ocenie merytorycznej – łącznie 6 ofert zostało rekomendowanych do dofinansowania, 1 oferta nie została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach konkursu.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r. rozstrzygnął
II turę konkursu przyznając dofinansowanie 6 ofertom w kwocie 57 000,00 zł.

Załączniki:

  1. Uchwała i uzasadnienie przyznania dotacji na wkłady własne
  2. Załącznik do uchwały dotacje na wkłady własne
facebook