Dodana: 13 lipiec 2017 12:48

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 12:54

Seminarium informacyjne dotyczące finansowania podmiotów ekonomii społecznej

W środę, 12 lipca 2017 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się seminarium informacyjne dotyczące finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie zorganizowane było przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku

Ilustracja do artykułu IMAG6156.jpg

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały  kwestie bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorstw społecznych udzielanych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku, efekty wdrażania w Polsce i woj. podlaskim pilotażowego projektu funduszu pożyczkowego „ES Fundusz” działającego w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” funkcjonującego w latach 2013-2016 w ramach POKL, oraz zwrotne instrumenty finansowe skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Omówiona została rola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynacji działań w obszarze ES w województwie podlaskim jak również przedstawiono praktyczne zastosowanie dotacji i pożyczek w rozwoju przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie FLOW Spółdzielni Socjalnej prowadzącej Bistro FLOW FOOD w Białymstoku, korzystającej od roku 2014 z preferencyjnych pożyczek TISE

 

źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

facebook