Dodana: 9 wrzesień 2005 10:53

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2005 10:53

Zygmunt Ciesielski

Etnograf. Mieszka w Białymstoku. Od ponad 12 lat współpracuje z Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju, organizacjami reprezentującymi ich interesy ((Macierz Szkolna, Związek Polaków na Litwie, Białorusi i Rosji), a także tamtejszymi samorządami lokalnymi, szkołami i instytucjami kultury.

Najściślejsze kontakty Z. Ciesielski nawiązał z Litwą, gdzie realizował w latach 1990-2002 cykle wykładów i spotkań na Studium Oświaty i Kultury w Wilnie dot. sztuki ludowej, tradycji, strojów, rękodzieła ludowego oraz udzielał pomocy instrukcyjno-metodycznej zespołom w rejonie wileńskim (Wilno, Niemenczyn, Suderwa, Sużany, Rudomina, Landwarowo, Troki) oraz rejonie solecznickim (Soleczniki, Turgiele, Butrymańce, Ejszyszki, Rudniki, Jaszuny). Zainicjował organizację Przeglądów Kolędniczych (oraz uczestniczył w jury) początkowo ze Związkiem Polaków (1992-94) a później z Wydziałem Kultury Rejonu Wileńskiego (1994-2002). Zabiegał o udział zespołów z Litwy w „Kolędowaniu Wiosennym z Konopielką” w Knyszynie, których był inicjatorem. Jest autorem programu 21-dniowego kursu etnograficznego dla Polaków urodzonych za granicą, jest kierownikiem i głównym wykładowcą (ok. 60% wykładów dot. etnografii).

Uczestniczył z wykładami w seminarium „Rola rodziny i domu polskiego w wychowaniu patriotycznym i kontynuacji tradycji” – Białystok, Pojezierze, Grodno, Wilno, Pikilioki – 1997, referat Z. Ciesielskiego „Rola tradycji ludowej w wychowaniu młodego pokolenia”. Był kuratorem wystawy Jerzego Grygorczuka „Rzeźba, rysunek, medale” organizowanej przez Instytut Polski w Wilnie.

Inicjatywy Z. Ciesielskiego adresowane do Polaków na Białorusi:
-         Wykłady na Studium Oświaty i Kultury w Grodnie z zakresu etnografii
-         Spotkania z polskimi nauczycielami, pracownikami i animatorami kultury w Grodnie, Lidzie, Wołkowysku, Nowogródku, Szczuczynie
-         Zainicjowanie Przeglądu Zespołów Kolędniczych na Białorusi w 1994r., udział w konsultacjach repertuarowych oraz w pracach jury.

Inicjatywy adresowane do Polaków zamieszkałych w Rosji
-         Konsultacje repertuarowe Zespołowi Folklorystycznemu „Gaik” (Petersburg)
-         Konsultacje etnograficzne w Klubie Polaków zamieszkałych w Rosji (Petersburg)

Inicjatywy adresowane do Polaków zamieszkałych na Łotwie:
-         Sesja popularnonaukowa „Wspólne drogi rozwoju polskiej i łotewskiej sztuki ludowej, tradycji w zakresie strojów i rękodzieła” – Ryga, V 1999r., referat Z. Ciesielskiego na ww. temat.

Wielokrotnie z zakresu własnej specjalności (etnografia) publikował swoje przemyślenia i refleksje nad upadkiem kultury ludowej m.in. w zagranicznej prasie polskiej „Nasza Gazeta” (Wilno). „Głos znad Niemna” (Grodno), oraz „Rocie” i „Wspólnocie Polskiej” – wydawanych w Polsce. Udzielał także wywiadów w Radiu w Wilnie, Grodnie i Rydze i TV (Wilno i Grodno).

Ostatnie inicjatywy Z. Ciesielskiego to:
-         opracowanie koncepcji remontu zabytkowego „Lamusa” w Kalinówce Kośc. gm. Knyszyn, zakończone otwarciem izby regionalnej
-         reaktywowanie ginącego zwyczaju zakończenia Karnawału pt. „Zapust” w Radziłowie (zrealizowano już 5 edycji)
-         wydanie śpiewnika i płyty CD. z piosenkami kolędowania wiosennego (Konopielki)
-         powołanie Podlaskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów, któremu prezesował przez 4 lata.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook