Dodana: 17 listopad 2005 14:23

Zmodyfikowana: 17 listopad 2005 14:23

Artur Jan Szczęsny

Poeta. Urodził się  2 listopada 1964 r. w  Krakowie. Od 1979 r. mieszka w Białymstoku.

Szkołę podstawową ukończył w Krakowie, a liceum ( II  LO im. 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty, obecnie Anny  z Sapiehów  Jabłonowskiej) już w Białymstoku. Studiował polonistykę na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).

W 1981 r. współzakładał w II LO w Białymstoku Samorządne Zrzeszenie Uczniowskie  (SZU).  W 1982-1989  udzielał  się w  pracach Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej (MłoKOS) - w połowie  lat 80. przemianowanego na Ruch Solidarności Młodych (RSM).
Obecnie pracuje w „Gazecie Współczesnej” jako kierownik składu w Biurze Reklam i Ogłoszeń.

Jego debiut wydawniczy to tomik ”Masz  prawo  zrezygnować"  (1987) - wydany nakładem STW Koła Polonistów. Następne publikacje: „Antologia  '25" - ułożony i opracowany wraz z Bogdanem Dudko i Jerzym Nachiło zestaw wierszy 25 poetów z Białostocczyzny, „Wiersze  wybrane"  (1992), „Wiersze przebrane” (1997), „Wiersze przydrożne” (2002).
Swoje  wiersze, opowiadania i publicystykę publikował w wielu czasopismach: „Nasz  Głos”, „Korekta”, „Tygodnik Białostocki”, „Plus”, „Gazeta Współczesna”, „Kurier Poranny”, „Gestalt”, „Bez nazwy”, Biuletyn Informacyjny "Solidarności”, „Kartki - Pismo Literacko-Artystyczne”.

Startował z powodzeniem w kilku ogólnopolskich konkursach literackich.
Pod koniec lat 90. minister  kultury  i  sztuki przyznał mu odznakę Zasłużony Działacz Kultury  - za działalność na rzecz wolnego słowa w latach stanu wojennego. Był stypendystą Wojewody Białostockiego. 

Jak mówi sam Artur Jan Szczęsny: „Mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook