Dodana: 9 wrzesień 2005 10:28

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2005 10:28

Lucyna Syta – Prokopiuk

Animator kultury muzycznej, kierownik Biura Koncertowego Filharmonii. Ukończyła Pedagogikę Kulturalno – Oświatową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. W tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, w tym 30–lecia pracy w Filharmonii. Przez ten okres tworzyła struktury organizacyjne instytucji, a zwłaszcza Biura Koncertowego.

Sprawny organizator – współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji podstawowych planów repertuarowych, programów edukacji dzieci i młodzieży oraz kameralistyki. Potrafi pozyskiwać wybitnych wykonawców (orkiestry, zespoły, solistów), co skutkuje progresją poziomu wykonawczego naszych filharmoników. Działa zarówno w zakresie pozyskiwania środków finansowych, sprzętu (aparatury), jak i podejmowania większych inwestycji.

Będąc autorem koncepcji edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w mieście i województwie stworzyła, od 1982 roku, sprawny system realizacji audycji muzycznych z udziałem wybitnych wykonawców. Od dwóch lat pracuje nad objęciem edukacją muzyczną uczniów małych szkół wiejskich z terenów przygranicznych byłego województwa suwalskiego i łomżyńskiego. Co roku modyfikuje i opracowuje nowe programy umuzykalniające dla „małych” słuchaczy różnego poziomu rozwojowego (obecnie ekipy realizują około 900 audycji w roku szkolnym).

Jest także organizatorką koncertów charytatywnych dla domów dziecka, domów pomocy społecznej i świetlic środowiskowych, a także współorganizatorem wystaw prac dzieci i aukcji obrazów i innych wytworów twórczości dzieci ze świetlic środowiskowych i innych ośrodków (Supraśl, Krasne, Warszawa).

Włącza się w wielkie wydarzenia artystyczne o szerokim zasięgu i wielkiej randze dla miasta i regionu, jak koncerty Polskiego Chóru Pokoju kierowanego przez W. Bielecką i „Podlaskie Spotkania Ekumeniczne 2002”. W ramach obchodzonych „Dni Białegostoku” była odpowiedzialna z ramienia Filharmonii za organizację koncertów plenerowych (m.in. Białystok) oraz koncertów w katedrach w ramach „Dni Papieskich” w roku 2005- z okazji obchodów 100-lecia Bazyliki Katedralnej.

Jest aktywnym realizatorem nowej inicjatywy  artystycznej  Filharmonii w postaci cykli filmów operowych w nowo wyremontowanej sali koncertowej ( film „Halka” z „udziałem reżysera. M. Fołtyn - czerwiec 2002 r.). Współorganizowała koncert finałowy Festiwalu Moniuszkowskiego w 130 rocznicę śmierci kompozytora (czerwiec 2002 r.).

Od 2003r. pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej organizując np. 2004 w ciągu roku ponad 25 koncertów. Jest to praca społeczna.  Podejmowała wiele akcji charytatywnych z ramienia Stowarzyszenia. Obecnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia i nadal prowadzi działalność koncertową i charytatywną.

Wielokrotnie nagradzana medalami, nagrodami i wyróżnieniami m.in. „Zasłużony Białostocczyźnie”, „Zasłużony Działacz Kultury”, Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, nagrodami: Wojewody Podlaskiego, Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, nagrodami Dyrektorów Filharmonii Białostockiej, a także nagrodą Ministra Kultury (2004).

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook