Dodana: 24 październik 2005 10:55

Zmodyfikowana: 24 październik 2005 10:55

Jan Kamiński

Urodził się w 1947 roku w niewielkiej wsi na Mazowszu. Jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1969 roku przybył na Białostocczyznę. Przez 11 lat pracował jako nauczyciel polskiego na wsi – najpierw w Ostrej Górze, później w Janowie. W 1980 roku przeniósł się do Białegostoku. Pracował najpierw w III Liceum Ogólnokształcącym, a potem w Liceum Społecznym. W 2005 roku – po 35 latach pracy w zawodzie nauczyciela przeszedł na emeryturę.

Jak Kamiński pisze recenzje, szkice krytyczne, eseje o współczesnej literaturze. Publikował je między innymi w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Regionach” i „Kartkach”.

Jest autorem trzech powieści. W 1989 roku ukazała się „Querida”, w 1992 – „Daleko, coraz dalej – cicho, coraz ciszej”, a w 1996 roku - „Fuga”.

W 2000 roku ukazała się „Metafizyka prowincji” – zbiór rozmów Jana Kamińskiego z ludźmi nauki i kultury, dla których Podlasie stało się krainą niezwykłą – min. Leonem Tarasewiczem, Krzysztofem Czyżewskim, Włodzimierzem Pawluczukiem i Tadeuszem Słobodziankiem.

Jan Kamiński jest członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Kartki”. Od niedawna jego życiową pasją stał się stary, podźwignięty własnymi rękami, dom w Jaryłówce.

Radio Białystok

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook