Dodana: 29 marzec 2005 10:35

Zmodyfikowana: 29 marzec 2005 10:35

Adam Czesław Dobroński

Prof. Adam Czesław Dobroński, urodzony w Ostrowi Mazowieckiej, od 1972 roku w Białymstoku i od tego roku związany najpierw z Filią Uniwersytetu Warszawskiego, a aktualnie z Uniwersytetem w Białymstoku. Dwukrotnie dziekan i trzykrotnie dyrektor Zakładu Instytutu Historii, obecnie przewodniczący Rady Naukowej i kierownik Zakładu Historii Regionalnej. Przede wszystkim regionalista, autor około 20 książek, w tym dwukrotnie wydawanej historii Białegostoku i kilkuset artykułów, przez 20 lat prowadzi "Kramik Regionalny w "Kurierze Podlaskim" i "Kurierze Porannym". Zamieszcza w nim i materiały dotyczące Bociek oraz okolic. Promotor ponad 250 prac magisterskich (także z historii Bociek okresu II wojny światowej) i opiekun naukowy 6 rozpraw doktorskich. Podjął przygotowania do napisania historii Podlasia. Aktywny w społecznym ruchu regionalnym, animator prac badawczych na przeszłością ziem mazowieckich, podlaskich i kresowych. Członek kilku rad muzealnych (przewodniczący Rady Muzeum Wojska w Białymstoku), naukowych i redakcyjnych. Autor audycji telewizyjnych (aktualnie współtwórca cyklu "Pasjonaci"), częsty gość w programach radiowych. Utrzymuje stałe kontakty z Polonia na Zachodzie i Polakami zamieszkującymi na Litwie oraz Białorusi.

aut. Towarzystwo Przyjaciół Bociek im. Rodu Sapiehów w Białymstoku

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook