Dodana: 5 styczeń 2009 12:28

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2009 12:28

Wojciech Kowalczuk

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1977 roku pracuje w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, od 1991r. zajmuje stanowisko starszego kustosza – kierownika działu Etnografii.

Jest twórcą kolekcji muzealnych, które obrazują tradycje i rozwój rękodzieła i rzemiosła na białostockiej wsi. Zgromadził i opracował między innymi dużą kolekcję tkanin dwuosnowowych – wytworów sztuki ludowej, pochodzących z jedynego w Polsce ośrodka – Janowa.

Stale współpracuje z twórcami ludowymi Regionu, dokumentując nie tylko ich wyroby, ale i unikatowy sposób wykonania. W tym zakresie współpracuje z Oddziałem Białostockim TV. Jest inicjatorem utworzenia Szlaku Rękodzieła Ludowego w naszym województwie, obejmującego pracownie twórcze – kowalską, rzeźbiarską, tkactwa dwuosnowowego, łyżkarską.

Od 15 lat organizuje coroczne jarmarki: „Wielkanocny”, ”Na Jana” i ostatnio „Targi sztuki ludowej”, jest również współtwórcą dorocznych „Biesiad Miodowych” w Kurowie.

W trakcie swojej pracy w Muzeum Podlaskim zrealizował wiele projektów badawczo-wystawienniczych m.in. w latach 1994-1996 prowadził badania nad tradycyjnym garbowaniem skór na potrzeby kuśnierstwa i rymarstwa na Podlasiu. W roku 2000 zorganizował wystawy „Rzeźba ludowa na Podlasiu”, „Tradycyjne sprzęty pszczelarskie na Podlasiu”, „Kuśnierstwo w kulturze ludowej Podlasia”. W kolejnych latach organizował wiele wystaw promujących nasz region oraz ludowych twórców, do najbardziej znanych należą: „Jarmark na Jana”, „Rymarstwo na Podlasiu”, „Polska tkanina dwuosnowowa”, „Jan Nepomucen. Święty przydrożny”, „Współczesna rzeźba ludowa na Podlasiu”, a także cykl wystaw „Ptaki”.

Jego rozległa wiedza i doświadczenie wielokrotnie były wykorzystywane w pracy Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz licznych konkursach np. zasiadał w komisji oceniającej produkty regionalne zgłoszone do VIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

Laureat wielu nagród i wyróżnień za propagowanie kultury białostockiej wsi oraz muzealnictwa:
• w 1990r. otrzymał nagrodę II stopnia oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki RP za realizację wystawy „Drewno w tradycyjnej kulturze ludowej Białostocczyzny”;
• w 1998r. Ogólnopolska Komisja Ocen dla eliminacji centralnych „ Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1997” przyznała mu nagrodę indywidualną za organizację wystawy czasowej „Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Białostocczyzny”;
• w 1999r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie kultury oraz za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa;
• w 2003r. otrzymał wyróżnienie w „Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Roku 2002” za przygotowanie wystawy „Jakub Solski – wiejski fotograf z Łuki”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook