Dodana: 5 lipiec 2007 09:20

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2007 09:20

Walentyna Łaskiewicz

Sekretarz Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Polsce. Jest inicjatorem, organizatorem i współorganizatorem wielu ważnych imprez nie tylko w skali województwa, ale znaczących także w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Kontakty Walentyny Łaskiewicz i współpraca z około 60-cioma amatorskimi zespołami artystycznymi działającymi w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce owocują organizacją wielu przedsięwzięć kulturalnych. Walentyna Łaskiewicz potrafi skupić wokół siebie różne środowiska i grupy wiekowe. Konkursy recytatorskie, piosenki białoruskiej czy teatralne przyciągają setki wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Bardzo bogatą ofertę kulturalną Walentyna Łaskiewicz kieruje także do osób dorosłych. Warto wymienić chociażby ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska", „Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku, „Siabrouską Biesiadę" w Gródku, „Kupale" w Białowieży, Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych w Mielniku, Podlaską Biesiadę Weselną w Hajnówce, Międzynarodową Konferencję Naukową „Droga ku wzajemności", Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok - Grodno" czy też lokalne święta kultury białoruskiej. Wszystkie te imprezy stanowią ważny element wielokulturowego krajobrazu województwa podlaskiego.

Walentyna Łaskiewicz jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2005/2006. W treści dyplomu przyznanego Walentynie Łaskiewicz czytamy:
„Z prawdziwą przyjemnością przyznaję Pani Nagrodę za całokształt dokonań na rzecz upowszechniania i ochrony kultury białoruskiej w Polsce. Z tej okazji proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje, życzenia wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej przez Panią misji”.
Opracował: Krzysztof Krajewski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook