Dodana: 15 grudzień 2004 13:59

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2004 13:59

Kazimierz Uszyński

Kazimierz Uszyński – muzeolog-etnograf, urodził się 2 kwietnia 1931 roku w Bogutach w województwie łomżyńskim, w rodzinie drobnej szlachty polskiej, jako drugi syn Mariana i Bolesławy z domu Zakrzewskiej. Zmarł w 2006r.

Był Absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całe życie poświęcił edukacji (12 lat jako nauczyciel w szkołach i 40 lat w muzeum) oraz ochronie dóbr kultury.

Był inicjatorem utworzenia w 1962 roku Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Dzięki temu uratowano ponad 25 tysięcy zabytków ruchomych oraz ponad 50 obiektów architektonicznych, zebranych w skansenie w Ciechanowcu oraz trzy obiekty zachowane w krajobrazie (wiatrak i chata w Drewnowie w gm. Boguty, a także wiatrak w Dąbrowie Łazach w gm. Szepietowo).

Kazimierz Uszyński pracował jako społeczny opiekun zabytków w Białostockiej i Krajowej Komisji Społecznej Opieki nad Zabytkami w PTTK. Zorganizował kilkanaście wakacyjnych kursów ochrony zabytków dla młodzieży. Był też członkiem zespołu doradczego do spraw ochrony budownictwa drewnianego przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.

Współzałożyciel w 1962 roku i wieloletni prezes (do chwili obecnej) Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży.
 
Posiada następujące odznaki i odznaczenia :
- Srebrna Odznaka PTTK- 1970 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi- 1971 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi-1971 r.
- Złoty Krzyż Zasługi- 1976 r.
- Medal 30-lecia –1974 r.
- Złota Odznaka PTTK –1979 r.
- Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami- 1979 r.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej- 1980 r.
- Medal 40-lecia- 1985 r.
- Medal im. Ignacego Łukasiewicza – 1986 r.
- Krzyż Kawalerski –1982 r.
- Krzyż Oficerski- 1988 r.
- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski- 2002 r.
Posiada następujące wyróżnienia:
- Zasłużony Białostocczyźnie- 1972 r.
- Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego –1979r.
- Nagroda Państwowa II stopnia- 1981 r.
- Nagroda im. Adama Chętnika - 1986 r.
- Nagroda Wojewody Łomżyńskiego- 1987 r.
- Nagroda Oskara Kolberga – 1996 r.
- Nagroda Marszałka Podlaskiego – 2001 r.

Opublikował ponad 20 artykułów naukowych oraz ponad 50 publikacji popularno-naukowych.

Od 1968 roku kierownik organizacyjny, a następnie od 1975 roku do 2002 r. dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, następnie zastępca tej placówki.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook