Dodana: 11 czerwiec 2019 13:17

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:08

Podlaskie ma nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

„Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej ślubuję wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej” – tymi słowami rozpoczyna się przysięga, którą we wtorek (11 czerwca br.) złożyło 25 nowo zatrudnionych funkcjonariuszy podlaskiej Służby Celno-Skarbowej. W tej uroczystej chwili towarzyszył im marszałek województwa Artur Kosicki.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stojący przed sztandarem

Dziękując za zaproszenie marszałek obiecał, że przedstawiciele samorządu województwa będą obecni w ważnych chwilach podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

– Jesteście bardzo ważni. To właśnie wy razem z waszymi przełożonymi dbacie o bezpieczeństwo ekonomiczne naszego kraju – powiedział zwracając się do aplikantów. – Przeszliście długą i ciężką drogę. Teraz przed wami kolejny etap. Życzę, byście podczas pełnienia służby kierowali się słowami wypowiadanymi po podpisaniu aktu mianowania: „Ku chwale ojczyzny”.

Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, przypomniał, że złożone ślubowanie obliguje do służby ojczyźnie.

– Mam nadzieję, że przysięga ta doda wam sił i umocni was w tym, co postanowiliście. Już wykazaliście się wytrwałością, bo sam proces naboru trwał długo. Jeśli przetrwaliście ten czas i jesteście tu dzisiaj, to wiadomo, że jesteście zdeterminowani do pełnienia tej służby – dodał.

Maciej Fiłończuk, naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, podkreślił, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pracujący na granicy są często dla podróżnych wizytówką Polski.

– Życzę, żebyście odnaleźli w tej służbie swoje miejsce, spełnienie zawodowe i rozwijali się – dodał.

Podlaska KAS to 2,5 tysiąca pracowników, w tym ok. tysiąca funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Proces naboru jest dość skomplikowany i trwa ok. 9 miesięcy.

– Po formalnej analizie wniosków, aplikujący przechodzą test wiedzy, sprawności fizycznej oraz test psychologiczny. - wyjaśniała Joanna Urbańska, kierownik działu kadr i szkoleń podlaskiej KAS.

Ostatnim etapem naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.

ms/ red. is

facebook