Dodana: 20 grudzień 2019 09:35

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2019 09:35

Opłatek z dziećmi w Ignatkach

Życzenia zdrowia, radości i miłości – dla dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle mają szczególne znaczenie. Podczas piątkowego (13 grudnia) spotkania wigilijnego spełnienia marzeń o zdrowiu i kochającym domu życzyli im wychowawcy, pracownicy placówki, proboszcz miejscowej parafii i Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Ignatki-5.jpg

- Dziękuję Wam za codzienną opiekę nad dziećmi i życzę, aby ta praca była dla Was nie tylko pracą, ale także misją, pełną zaangażowania i serca. A w zamian obiecuje zwiększenie etatów w placówce, aby dzieci zawsze miały dobrą opiekę, a w przyszłości nową, większą, przestronną siedzibę – mówił do pracowników uczestniczących w wigilijnym spotkaniu w świetlicy placówki w Ignatkach – wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Po życzeniach i modlitwie przyszedł czas na kolędę i przełamanie się opłatkiem. Wychowawcy i pracownicy życzyli sobie wytrwałości, sił i spełnienia marzeń, a dzieciom składali życzenia zdrowia, radości i – co najważniejsze - miłości.

RPOT w Ignatkach powstał w 2016 r. w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z inicjatywy ówczesnego marszałka województwa Mieczysława Baszko. Był to wówczas ósmy taki ośrodek w Polsce, jedyny w północno-wschodniej części kraju.

- Przebywają u nas dzieci z różnych stron Polski, w większości spoza województwa podlaskiego – mówi Natalia Ofman, dyrektor placówki w Ignatkach. - Wychowanków mamy obecnie 19, najstarszy ma 11 lat, najmłodsze dzieci około roku. Możemy się zaopiekować 21 wychowankami do 12 roku życia.

Dzieci kierowane (decyzja sądu) do placówki w Ignatkach Osiedle mają specyficzne potrzeby: wymagają specjalistycznej opieki lekarskiej, rehabilitacji i terapii. Ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, a ich rodziny zrezygnowały - z różnych przyczyn – z zapewnienia im potrzebnego wsparcia i domu.  Placówka w Ignatkach Osiedle przez wiele lat ów dom im zastępuje. Mieszkają tu i mają zapewnione wsparcie rehabilitacyjne, zdrowotne, wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne. Jednak najważniejszym jest takie wspieranie dzieci, by w przyszłości mogły stać się na tyle samodzielne, aby umiały funkcjonować w społeczeństwie, a także – w rodzinie. Własnej, bądź adopcyjnej.

Art., Dep. Rolnictwa i Obszarów Rybackich

facebook