Dodana: 14 styczeń 2020 09:27

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2020 09:39

Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Plany pracy WRDS na rok 2020 oraz dyskusja nad planem działań na rzecz zatrudnienia w regionie zdominowały w poniedziałek (13 stycznia) pierwsze tegoroczne posiedzenie Prezydium WRDS. W obradach wziął udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu WRDS-9.jpg

Pierwsze tegoroczne obrady prezydium podlaskiej rady dialogu społecznego otworzył jej nowy, wybrany w styczniu na roczną kadencję, przewodniczący Józef Mozolewski, stojący na czele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".

Gościem posiedzenia była dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, która przybliżyła projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 w województwie podlaskim. Uczestnicy w żywej dyskusji omówili najbardziej interesujące zagadnienia Planu, w tym wyzwania demograficzne w kontekście aktywizacji zawodowej seniorów i osób zbliżających się do wieku emerytalnego, polityce samo zatrudnienia, zaangażowania cudzoziemców na podlaskim rynku pracy oraz tworzenia większej ilości miejsc wysokiej jakości, które generują więcej miejsc w ich obsłudze.

W dalszej kolejności członkowie Prezydium dyskutowali nad planem pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na rok 2020. Plan zakłada dyskusje nad tematami takimi, jak strategia regionalna, sytuacja kadrowa i finansowa w podlaskiej służbie zdrowia, perspektywy rozwoju systemu kształcenia ustawicznego, sytuacji finansowej podlaskich samorządów, także w kontekście subwencji oświatowej czy stałej dyskusji na temat sytuacji gospodarczej województwa podlaskiego z uwzględnieniem eksportu oraz promocji gospodarczej regionu.

mn

facebook