Dodana: 11 luty 2019 15:40

Zmodyfikowana: 11 luty 2019 15:40

Lubimy mieszkać w Podlaskiem - wyniki badań GUS

Podlasianie są zadowoleni z miejsca zamieszkania, czują się tu bezpiecznie i ufają swoim sąsiadom – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Ilustracja do artykułu wyniki-badan-GUS-podlaskie2018.jpg

Mieszkańcy Podlaskiego cenią miejsce, w którym żyją. Jesteśmy w krajowej czołówce, bo aż 85% badanych mieszkańców naszego regionu jest zadowolonych z miejsca swojego zamieszkania. Ponadto:

- 94% - badanych mieszkańców czuje się tu bezpiecznie;

- 86% - pytanych mieszkańców Podlaskiego ma zaufanie do ludzi: i do sąsiadów, i nieznajomych;

- 83% - zapytanych Podlasian jest usatysfakcjonowana z ilości terenów zielonych;

- 70% - badanych jest zadowolonych ze swoich warunków życia w Podlaskiem;

- 1% - to w naszym regionie jest najniższy odsetek osób niewierzących.

 Wynik Podlaskiego w badaniach GUS komentuje marszałek Artur Kosicki:

-  Jest jeszcze dużo do zrobienia. Mamy ambitne plany, by w Podlaskiem mieszkańcy byli zadowoleni zarówno z miejsca zamieszkania, jak też warunków życia. One się oczywiście zmieniają, po części za sprawą funduszy unijnych. Zmienia się przecież infrastruktura, drogi, szpitale, ale także rynek pracy. Spada bezrobocie, rosną dochody mieszkańców, choć może nie w takim tempie, jakbyśmy tego oczekiwali – podkreśla marszałek. -  Mam nadzieję, że przy następnym badaniu warunki życia w Podlaskiem będą oceniane wyżej niż dotychczas. Będzie miało na to wpływ sprawne zarządzanie strumieniem unijnych funduszy, które bezsprzecznie wzmocnią kondycję naszego regionu i zwiększą komfort życia mieszkańców.  

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania z końcem stycznia br. Zostało przeprowadzone pomiędzy lutym a majem 2018 r. i wzięło w nim udział ponad 14 tys. gospodarstw domowych z całej Polski.  Poprzednie takie badanie miało miejsce w 2015r.  Wyniki najnowszego z nich wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, w tym spadek ubóstwa. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia „ogólnie rzecz biorąc”. To podstawowa i najczęściej stosowana miara tzw. dobrobytu subiektywnego. Zakłada się, że oceniając poziom satysfakcji z własnego życia, dana osoba bierze pod uwagę wszystkie te jego aspekty, które uważa za istotne. W pierwszej połowie 2018 r. zadowolonych ze swojego życia „ogólnie rzecz biorąc” było 83 proc. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat, i jest to o 5 p. proc. więcej niż w 2015 r. Największy odsetek zadowolonych z życia „ogólnie rzecz biorąc” wystąpił wśród mieszkańców województw: wielkopolskiego i pomorskiego (88-87%), a najmniejszy był udziałem mieszkańców lubelskiego i łódzkiego (76-77%). W Podlaskiem kształtuje się na poziomie 79 proc.

Link do raportu:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/regionalne-zroznicowanie-jakosci-zycia-w-polsce-w-2018-roku-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,31,1.html

oprac. ał

facebook