Dodana: 29 wrzesień 2017 08:29

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 08:32

IV WKG. Inwestycje w służbie zdrowia

Finansowanie inwestycji w służbie zdrowia w perspektywie 2014- 2020, nowy instrument oceny wniosków inwestycyjnych (IOWISZ) i współpraca nauki i biznesu w świetle ustawy 2.0 – to główne tematy panelu dyskusyjnego „Inwestycje w służbie zdrowia”

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Do debaty zaproszono członka zarządu ChM Sp. z o.o. Michała Charkiewicza, Andrzeja Gajdowskiego  z podlaskiego NFZ, dyrektora Wydział Polityki Społecznej PUW  w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego, prorektora ds. nauki UMB Marcina Moniuszko, dyrektora  Szpitala  Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adama  Szałandę.
W dyskusji wziął udział także Członek Zarządu Województwa  Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
Spotkanie prowadził   z-ca red. naczelnego portalu medycznego Rynek Zdrowia Piotr Wróbel.

- Pierwszym zadaniem samorządu jest rozwój regionu, także poprzez rozwój nauki –mówił Bogdan Dyjuk – To można osiągnąć poprzez zachowanie relacji między nauką biznesem i samorządem.

Marszałek podkreślał, że nowa perspektywa finansowa , daje ogromne możliwości finansowe
- Zazwyczaj skupiamy się na Regionalnym Programie Operacyjnym,  a przecież są projekty transgraniczne, programy centralne… - to są pieniądze,  które można przeznaczyć na infrastrukturę, na profilaktykę. Trzeba po nie sięgać.
Bogadan Dyjuk przypomniał również, że samorząd województwa podlaskiego pozostaje w czołówce krajowej, jeśli chodzi o fundusze przekazywane na inwestycje w służbie zdrowia.
- Wspieramy modernizację szpitali, zakup sprzętu, zapewniamy finansowanie w przypadku programów unijnych –wymieniał.
Przypomniał też, że samorząd nie może finansować kwestii kadrowych. Nie ma wpływu na politykę kadrową  w służbie zdrowia.
Paneliści dyskutowali również o instrumencie oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdroiwa (IOWISZ), którego celem jest zracjonalizowanie wydawania publicznych pieniędzy i uporządkowanie inwestycji w ochronie zdrowia. System weryfikuje wnioski o dofinansowanie według potrzeb inwestycyjnych w danym regionie. Wątpliwości budził fakt, że ośrodkiem decyzyjnym dla IOWISZ-a jest wojewoda.
Jednak jak podkreslał marszałek Dyjuk,
- Pieniądze są u marszałka a decyzje wydaje wojewoda? – czy tak powinno być?
- To jest kwestia wtórna, kto zarządza systemem – mówił marszałek Dyjuk.-  Mając te same przesłanki wydawalibyśmy taką sama decyzję jak wojewoda. Poza tym ocena IOWISZ jest tylko częścią procedury, poza tym system faktycznie racjonalizuje niektóre inwestycje biorąc pod uwagę mapę potrzeb regionu.

Dyskutanci poruszali także kwestie współpracy nauki i biznesu. O zaletach takiej współpracy mówili prorektor ds. nauki UMB Marcin Moniuszko i członek zarządu ChM Sp. z o.o. Michał Charkiewicz.
Marcin Moniuszko podkreślał również, że dyskutowany obecnie projekt ustawy o szkolnictwie wyższym zakłada daje ogromne możliwości  w zakresie współpracy uczelni wyższych z biznesem.
Podjęto również temat zaangażowania kapitału prywatnego w sektorze służby zdrowia.

 

 

ak 

facebook