Dodana: 23 wrzesień 2015 09:03

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2015 11:51

Prezydenci miast rozmawiali o partnerskiej inicjatywie technoparków z północno-wschodniej Polski

Inicjatywa start-upowa polega na utworzeniu platformy wsparcia innowacyjnych pomysłów na biznes – wspólnego ekosystemu start-upowego w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Kluczowym punktem poniedziałkowego spotkania (21.09.) w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (BPN-T) była dyskusja na temat roli jednostek samorządu terytorialnego w budowie wspólnego ekosystemu innowacji. Prezydenci, których technoparki pracują nad przygotowaniem programu akceleracji innowacyjnych pomysłów na biznes, rozmawiali o realnych możliwościach wsparcia młodych osób mających pomysł na innowacyjny start-up.

Ilustracja do artykułu 3.jpg

Spotkanie prezydentów, to istotny krok w pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie pilotażowego projektu do Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Konkurs, już jesienią, uruchomić ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Inicjatywa start-upowa to możliwości spełnienia swojego biznesowego marzenia w rejonie Polski Wschodniej – mówił podczas spotkania Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Pomoże to budować klimat sprzyjający rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to program akceleracyjny ukierunkowany na wsparcie osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes, które po otrzymanym doradztwie, mentoringu i szkoleniach będą posiadały produkt lub usługę gotową do wdrożenia na rynku. Uczestnicy zyskają indywidualny program rozwoju swoich pomysłów oraz dostęp do różnych usług. Ich mentorami zostaną doświadczeni przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze start-upów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt.

facebook