Dodana: 2 grudzień 2015 15:24

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2015 15:24

Odnawialne żródła energii - porozumienie PB z samorządami

Wspólne działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, rozwoju technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz propagowania idei poszanowania energii to główne zapisy umowy, jaką we wtorek 1 grudnia br. podpisały Politechnika Białostocka, Powiat Wysokomazowiecki i Gmina Sokoły.

Ilustracja do artykułu Umowa OZE 01.jpg

Gmina Sokoły aktywnie dąży do wprowadzenia na wybranym obszarze idei gminy samowystarczalnej energetycznie – między innymi we współpracy z Niemcami oraz Północno Wschodnim Klastrem Ekoenergetycznym. Podpisana dziś umowa przyczyni się do realizacji tego pomysłu – mówił wójt Józef Zajkowski. W planach jest utworzenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Sokoły. W planie gospodarki niskoemisyjnej, który opracowaliśmy, Krzyżewo jest istotnym elementem polityki samowystarczalności gminy – dodawał wójt Zajkowski.

Politechnika obejmie patronatem Technikum Technologii OZE w Krzyżewie. Cieszę się, że średnia szkoła z Krzyżewa będzie głównym beneficjentem tego porozumienia - powiedział Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis Natomiast Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński stwierdził: Chcemy wykorzystać te środki, które w ramach różnych projektów zdobyła Politechnika. Robimy to dla dobra naszych uczniów, powiatu, ale i województwa.

Zgodnie z zapisami umowy, przedstawiciele Powiatu Wysokomazowieckiego i Gminy Sokoły będą mogli zdobywać wiedzę z zakresu nowych norm, przepisów technicznych i technologii OZE na seminariach i szkoleniach organizowanych przez Politechnikę. Przedstawiciele Samorządów deklarują wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do wdrażania systemów efektywnych energetycznie. Umowę sygnowali Rektor prof. Lech Dzienis, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski.

Podpisanie umowy odbyło się w Centrum Badawczo-Dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Warto dodać, że budynek ten został wyposażony w odnawialne źródła energii elektrycznej w postaci hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Wytwarzana energia wykorzystywana jest w sposób praktyczny, a system służy także do badań i kształcenia studentów.

Źródło: Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej

facebook