Dodana: 17 lipiec 2019 09:24

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 09:08

Wybór władz na drugim posiedzeniu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Podczas kolejnego posiedzenia podlaskiej Rady IV kadencji zostaną wybrane jej władze. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (18 lipca 2019 r.) o godz. 10.00 w sali 030 Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1).

Planowany porządek obrad:

10.00 – Powitanie gości i otwarcie posiedzenia.

10.10 – Omówienie  zmienionego Regulaminu organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków – Katarzyna Ancipiuk Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi.

10.30 – Wybór Prezydium PRDPP IV kadencji.

11.15 – Sprawy różne, wolne wnioski.

12.00 – Zamknięcie posiedzenia.

Szczegóły: tel. 85 665 45 53 - Pani Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarzadu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi.

Potwierdzanie obecności członków Rady: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl.

opr. art 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook