Dodana: 18 lipiec 2019 16:34

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 16:38

Podlaskie subregiony mają swoich przedstawicieli w prezydium PRDPP

Aneta Narel z Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Badders Club (Białystok) to nowa przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W pracach w prezydium rady będą ją wspierać Leszek Lewoc (Suwałki), Sebastian Jaworowski (Łomża), Barbara Suszczyńska (Białystok). Przedstawiciela subregionu bielskiego, z uwagi na nieobecność kandydata, członkowie rady wybiorą na kolejnym posiedzeniu.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Wybór władz-18.jpg

Drugie plenarne posiedzenie IV kadencji PRDPP przebiegło pod kątem wzajemnego poznania członków społecznego gremium i ich planów na działalność w radzie. Przedstawiali się nieobecni na poprzednim posiedzeniu Eugeniusz Muszyc (Białystok), Izabela Łokić (UMWP) i Grzegorz Śledziewski (Łomża) – powołania do rady wręczył im Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 - Będę Was wspierał i zamierzam z Wami pracować nad bardzo ciekawymi projektami – zapowiedział wicemarszałek Derehajło. - Wspólnie z naszym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań Rozwojowych projekt dotyczący wsparcia osób starszych poprzez najnowsze technologie i mamy nadzieję realizować go przede wszystkim na obszarach wiejskich. Będziemy Was prosić o opinie na jego temat  – mówił wicemarszałek. – Jestem też ciekaw Waszych pomysłów na zdiagnozowane już problemy społeczne naszego województwa, czekam na sugestie i propozycje.

Przewodniczącą rady została wybrana jednomyślnie Aneta Narel z białostockiego Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Badders Club. - To dla mnie nowe zadanie, ale jestem pracowitą osobą, więc z Państwa pomocą będę się starać jak najlepiej je realizować. Przede wszystkim cenię sobie współpracę na zasadach demokracji, koleżeństwa i wzajemnej życzliwości – podkreślała. - Mam nadzieję, że rada jako organ opiniodawczy będzie służyć samorządowi województwa swoimi wnioskami, co przyczyni się do podniesienia jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi a przez to również z mieszkańcami regionu.

Leszek Lewoc, na co dzień szef suwalskiego MOPR oraz reprezentant w radzie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Suwałkach przedstawił szereg propozycji na działalność rady a wśród nich m.in.: wymianę doświadczeń ze stowarzyszeniami zza wschodniej granicy w ramach współpracy transgranicznej;  tematyczne spotkania rady z podlaskimi organizacjami; powołanie specjalnej nagrody PRDPP dla wybitnych podlaskich organizacji.

Do transgranicznej współpracy i czerpania inspiracji z dobrych praktyk zachęcali też pozostali członkowie prezydium:  Barbara Suszczyńska z białostockiej Fundacji  Laboro oraz Sebastian Jaworowski z łomżyńskiej Fundacji „L” Łomża. Podkreślali także konieczność zwiększenia przepływu informacji między organizacjami a także między samorządem a sektorem NGO.

Członkowie rady przedyskutowali wstępnie plan najbliższych spotkań i zadań organizacyjnych nowo wybranego prezydium. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem na schodach urzędu marszałkowskiego.

art

facebook