Dodana: 11 kwiecień 2017 08:00

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2017 08:00

Archiwum

PODLASKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO II KADENCJI

Prezydium PRDPP II kadencji:

Przewodnicząca -  dr Anna Drabarz,

Wiceprzewodnicząca - dr Katarzyna Sztop-Rutkowska,

Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Rajewska -Nikonowicz,

Sekretarz - dr Eliza Szadkowska.

Skład Rady II kadencji:

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego:

1. Sylwia Rawinis

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego:

2. Dorota Kędra-Ptaszyńska

3. Daria Sapińska

Przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego:

4. Maciej Żywno,

5. Elżbieta Rajewska Nikonowicz,

6. Elżbieta Romańczuk,

7. dr Eliza Szadkowska

Przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego:

8. dr Katarzyna Sztop- Rutkowska,

9. Prof. Małgorzata Dajnowicz,

10. Mariusz Żeliszczak,

11. Katarzyna Łotowska,

12. Danuta Roszkowska,

13. dr Mirosław Stepaniuk,

14. Zbigniew Sulewski,

15. dr Bożena Maria Dobrzańska

16. Agnieszka Sztandar -Sztanderska

Przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej:

17. dr Jarosław Ruszewski,

18. Rafał Średziński,

Przedstawiciele Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok:

19.  dr Anna Drabarz,

20. Marcin Kruhlej.

Dokumenty dotyczące funkcjonowania Rady II kadencji do pobrania:

Regulamin funkcjonowania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie powołania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,

uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie.

BIURO RADY:

Ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
pok. 306
tel. (85) 74 85 103
e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

 

Protokoły z posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji:

1. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia PRDPP w dniu 13 czerwca 2014 r.

2. Protokół nr 3/2014 z posiedzenia PRDPP w dniu 2 września 2014 r.

3. Protokół nr 4/2014 z posiedzenia PRDPP w dniu 25 listopada 2014 r.

4. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia PRDPP w dniu 21 stycznia 2015 r.

5. Protokół nr 6/2015 z posiedzenia PRDPP w dniu 8 kwietnia 2015 r.

 

6. Protokół ze spotkania konsultacyjnego PRDPP na temat SzOOP RPO WP w dniu 26 marca 2015 r.

 

***********************************************************

Zwycięzcą w konkursie Marszałka Województwa PPOodlaskiego na logo Rady został P. Krzysztof Doroszko z Sokółki

Do konkursu przystąpiło wielu chętnych z całego województwa. Ostatecznie Członkowie Rady wybierali logo spośród 10 propozycji, które spełniły wymogi konkursu.

Gratulacje i nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego przekazała Przewodnicząca Rady P. Ewa Małek na posiedzeniu Rady w dniu 12 października 2012 r.

Konkurs na logo Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy osoby, organizacje i instytucje z pomysłami na projekt oficjalnego loga Rady, która powołana została w celu wspierania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.
 
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się w załączniku.
 
Zwycięzcy przypadną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 lipca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i kartą zgłoszenia:

regulamin konkursu

formularz zgłoszenia

 

SKŁAD RADY I KADENCJI (2011-2013):

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Jan Oniszczuk Stowarzyszenie Szukamy Polski,

2. Cezary Oberman Stowarzyszenie Dziedzictwo Suwalszczyzny,

3. Leszek Lewoc Podlaska Federacja Sportu,

4. dr Jarosław Ruszewski Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT,

5. Katarzyna Łotowska OWOP w Białymstoku,

6. Marcin Popiołek Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski,

7. Doroteusz Fionik Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,

8. Ewa Małek  Stowarzyszenie Rada Ekspertów Oprogramowania PRO LEGAL,

9. dr Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego:

10. Maciej Żywno Wojewoda Podlaski

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego:

11. Marek Masalski -  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,

12. Prof. Maciej Perkowski - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego,

13. Mikołaj Janowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego,

Przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego:

14. Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

15. dr Eliza Szadkowska - Pełnomcnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

16. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor ROPS w Białymstoku.

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele III sektora z głosem doradczym:

Przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej:

Barbara Cituk

Krzysztof Anuszkiewicz

Alina Dębowska


Przedstawiciele Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok:

Bożena Bednarek

Marcin Kruhlej

 

BIURO RADY:

Ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
pok. 306
tel. (85) 74 85 103
e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

Władze Rady:
Przewodnicząca - Ewa Małek,
Wiceprzewodniczący - dr hab. Maciej Perkowski,
Wiceprzewodniczący - dr Jarosław Ruszewski,
Sekretarz -  dr Eliza Szadkowska.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze dokumenty dotyczące działalności Rady:

1. Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

2. Uchwała i Regulamin organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków,

3. Uchwała w sprawie wskazania osób, które obejmą mandat członka Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

RELACJE Z POSIEDZEŃ RADY:

VII otwarte posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w dniu 8.05.2013 r.

protokół z VII posiedzenia Rady w dniu 8 maja 2013 r.

VI posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z VI posiedzenia Rady w dniu 8 luty 2013 r.

V posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z V posiedzenia Rady w dniu 12 października 2012 r.

IV posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z posiedzenia PRDPP w dniu 11 maja 2012 r.

III posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia rady w dniu 26 kwietnia 2012 r.:

protokół z posiedzenia PRDPP w dniu 26.04.2012 r.

II posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Realizując swoją misję budowy procesu współpracy, 16 lutego 2012 r. Rada zebrała się po raz kolejny.

W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:
1. Spotkanie z dyrektorami departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia zasad konsultowania aktów prawnych z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
2. Prezentacja prac dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, 
3. Prezentacja Podlaskiej Sieci Pozarządowej,
4. Dyskusja nad nowelizacją Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5. Przyjęcie harmonogramu prac Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2012, 
6. Dyskusja na temat planu komunikacji Rady z Urzędem i z podlaskimi organizacjami pozarządowymi, 
7. Dyskusja na temat możliwości uczestnictwa Członków PRDPP w komisjach otwartych konkursów ofert.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 16.02.2012 r.

Relacja z posiedzenia Rady znajduje się na stronie internetowej:

 /pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/II_posiedzenie_Podlaskiej_Rady_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego.htm

I posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wydarzenie odbyło się 26 września br. od godz. 10:00 w sali 204 przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1.
 
 Zgodnie z harmonogramem spotkania: Marszałek Województwa Podlaskiego wręczył nominacje Członkom Rady a następnie odbyło się krótkie spotanie z mediami. Zostały przeprowadzone wybory władz Rady oraz omówiony projekt "Programu współpracy w 2012 roku."

Szczczegółowych informacji udziela Pani Eliza Szadkowska - Sekretarz Rady pod nr tal. (85) 74 85 103.

Relacja z I posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/podlaska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/5315139

dztwa Podlaskiego przekazała Przewodnicząca Rady P. Ewa Małek na posiedzeniu Rady w dniu 12 października 2012 r.

Konkurs na logo Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy osoby, organizacje i instytucje z pomysłami na projekt oficjalnego loga Rady, która powołana została w celu wspierania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.
 
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się w załączniku.
 
Zwycięzcy przypadną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 lipca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i kartą zgłoszenia:

regulamin konkursu

formularz zgłoszenia

 

SKŁAD RADY I KADENCJI (2011-2013):

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Jan Oniszczuk Stowarzyszenie Szukamy Polski,

2. Cezary Oberman Stowarzyszenie Dziedzictwo Suwalszczyzny,

3. Leszek Lewoc Podlaska Federacja Sportu,

4. dr Jarosław Ruszewski Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT,

5. Katarzyna Łotowska OWOP w Białymstoku,

6. Marcin Popiołek Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski,

7. Doroteusz Fionik Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,

8. Ewa Małek  Stowarzyszenie Rada Ekspertów Oprogramowania PRO LEGAL,

9. dr Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego:

10. Maciej Żywno Wojewoda Podlaski

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego:

11. Marek Masalski -  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,

12. Prof. Maciej Perkowski - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego,

13. Mikołaj Janowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego,

Przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego:

14. Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

15. dr Eliza Szadkowska - Pełnomcnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

16. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor ROPS w Białymstoku.

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele III sektora z głosem doradczym:

Przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej:

Barbara Cituk

Krzysztof Anuszkiewicz

Alina Dębowska


Przedstawiciele Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok:

Bożena Bednarek

Marcin Kruhlej

 

BIURO RADY:

Ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
pok. 306
tel. (85) 74 85 103
e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

Władze Rady:
Przewodnicząca - Ewa Małek,
Wiceprzewodniczący - dr hab. Maciej Perkowski,
Wiceprzewodniczący - dr Jarosław Ruszewski,
Sekretarz -  dr Eliza Szadkowska.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze dokumenty dotyczące działalności Rady:

1. Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

2. Uchwała i Regulamin organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków,

3. Uchwała w sprawie wskazania osób, które obejmą mandat członka Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

RELACJE Z POSIEDZEŃ RADY:

VII otwarte posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w dniu 8.05.2013 r.

protokół z VII posiedzenia Rady w dniu 8 maja 2013 r.

VI posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z VI posiedzenia Rady w dniu 8 luty 2013 r.

V posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z V posiedzenia Rady w dniu 12 października 2012 r.

IV posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

protokół z posiedzenia PRDPP w dniu 11 maja 2012 r.

III posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia rady w dniu 26 kwietnia 2012 r.:

protokół z posiedzenia PRDPP w dniu 26.04.2012 r.

II posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Realizując swoją misję budowy procesu współpracy, 16 lutego 2012 r. Rada zebrała się po raz kolejny.

W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:
1. Spotkanie z dyrektorami departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia zasad konsultowania aktów prawnych z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
2. Prezentacja prac dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,
3. Prezentacja Podlaskiej Sieci Pozarządowej,
4. Dyskusja nad nowelizacją Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5. Przyjęcie harmonogramu prac Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2012,
6. Dyskusja na temat planu komunikacji Rady z Urzędem i z podlaskimi organizacjami pozarządowymi,
7. Dyskusja na temat możliwości uczestnictwa Członków PRDPP w komisjach otwartych konkursów ofert.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 16.02.2012 r.

Relacja z posiedzenia Rady znajduje się na stronie internetowej:

 /pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/II_posiedzenie_Podlaskiej_Rady_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego.htm

I posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wydarzenie odbyło się 26 września br. od godz. 10:00 w sali 204 przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1.
 
 Zgodnie z harmonogramem spotkania: Marszałek Województwa Podlaskiego wręczył nominacje Członkom Rady a następnie odbyło się krótkie spotanie z mediami. Zostały przeprowadzone wybory władz Rady oraz omówiony projekt "Programu współpracy w 2012 roku."

Szczczegółowych informacji udziela Pani Eliza Szadkowska - Sekretarz Rady pod nr tal. (85) 74 85 103.

Relacja z I posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/podlaska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/5315139

facebook