Dodana: 6 październik 2016 11:16

Zmodyfikowana: 6 październik 2016 12:23

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ilustracja do artykułu face-730801_960_720.png
  1. Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie                                 w Białymstoku,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Łomży.

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

  1. Forma konsultacji:

1)      projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2)      konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)      wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4)      wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5)      komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Załączone pliki:

formularz konsultacji

projekty uchwał wraz z uzasadnieniem


fot.: pixabay

 

facebook