Dodana: 7 styczeń 2019 11:36

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2019 11:36

Zaproszenie do konsultacji społecznych "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2019-2021"

Ustawa z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 21.12.2017 roku Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego".

Ilustracja do artykułu konsultacje.jpg

fot.: pixabay.com

facebook