Dodana: 20 lipiec 2020 14:10

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 08:19

Współpraca podlaskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Można się zgłaszać do zespołu konsultacyjnego

Od piątku (17.07) można zgłaszać chęć przynależności do Zespołu Konsultacyjnego na rzecz Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Zgłoszenia będę przyjmowane do końca lipca.

Dwie uściśnięte dłonie.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. w formie tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych zarówno z przedstawicieli trzeciego sektora, jak i przedstawicieli samorządu.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do zgłaszania się do zespołu roboczego dotyczącego Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, który będzie pełnił funkcję inicjatywno-doradczą.

Zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oddelegowanych przez Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego, jak również przedstawiciela Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi od kilku lat wspiera i uzupełnia proces opracowywania projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi. Zespół będzie miał charakter roboczy, doradczy, inicjatywny, oparty o specjalistyczną wiedzę jego członków oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przestrzeni do współpracy międzysektorowej.

Zgłoszenia należy wysyłać elektronicznie na adres: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl (w tytule maila: „Zgłoszenie do zespołu konsultacyjnego” - w terminie od 17 lipca do 31 lipca 2020 r.). Należy podać imię i nazwisko, komórkę organizacyjną, stowarzyszenie, fundację, telefon i adres e-mail.

Katarzyna Ancipiuk,
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook