Dodana: 29 lipiec 2016 10:50

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2016 10:50

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ilustracja do artykułu czeremcha dworzec.JPG

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                     o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres  kancelaria@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.


facebook