Dodana: 15 wrzesień 2016 14:07

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2016 14:39

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szumowo

Można wyrazić opinię na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szumowo - trwają konsultacje społeczne

Ilustracja do artykułu 220px-Szumowo-gmina_Szumowo-mapa.jpg

1.  Przedmiot konsultacji:

-   projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szumowo,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

 

facebook