Dodana: 5 lipiec 2016 13:17

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2016 13:17

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola

Ilustracja do artykułu Podlaskie_-_Suchowola_-_Suchowola_-_Kościuszki_-_Park_20110925_02.JPG

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                     o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

- projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

 

facebook