Dodana: 15 luty 2011 07:47

Zmodyfikowana: 10 maj 2016 14:17

Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grajewo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

 

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

 

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

 

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP. 

_______________________________________________________________________________


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczuczyn,

 

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

 

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres: joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl

 

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

Do pobrania :

Formularz konsultacji aglomeracja Szczuczyn 

Projekt uchwały aglomeracja Szczuczyn


Załącznik do uchwaly aglomeracja Szczuczyn


 

 1. Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Forma konsultacji:

1)      projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2)      konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)      wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4)      wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5)      komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Załączone pliki:

formularz konsultacji 

projekt uchwały ws zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w ŁOmży kwiecień 

projekt uchwały ws zmiany statutu WSPR w Łomży

Uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w ŁOmży

Uzasadnienie do zmiany statutu WSPR w ŁOmżyZarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 1. Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Forma konsultacji:

1)      projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2)      konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)      wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4)      wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5)      komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Załączone pliki: 

formularz konsultacji 

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu  Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży

Uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu  Szpitala Wojewódzkiego  w Suwałkach 

Uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego  w Suwałkach 

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku  

Uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w BiałymstokuKonsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

Zarząd Województwa Podlaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.
Wgląd do ww. projektu uzyskać można:
- w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30).
- na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Samorząd Województwa Podlaskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne/Gospodarka odpadami.
Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
- na adres email: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),
za pomocą formularza konsultacyjnego, oraz
- ustnie do protokołu.

Pliki do pobrania:
projekt uchwały
formularz konsultacyjny


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rajgród oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

 2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

 - załącznik poniżej

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres: joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl

 7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

formularz konsultacji

projekt uchwały 

załącznik do projektu uchwały


 Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brańsk oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

- projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik 

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.
 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
 2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 3. Forma konsultacji:

1)      projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2)      konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)      wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4)      wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5)      komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Załączone pliki:

formularz konsultacji

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szepietowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

- projekty uchwał wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:25 000 lub 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załączniki poniżej

4. Formularze konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załączniki poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

Formularz składania uwag - Szepietowo

Uchwała - Szepietowo

Załącznik do uchwały - SzepietowoFormularz składania uwag Ciechanowiec


Uchwała Ciechanowiec

Załącznik do uchwały Ciechanowiec
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Białowieża oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choroszcz.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekty uchwał wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załączniki poniżej

 4. Formularze konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl

 7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

Formularz składania uwag Białowieży

Uchwała Białowieża

Załącznik do uchwały Białowieża

...

Formularz skladania uwag Choroszcz

Uchwała Choroszcz

Załącznik do uchwały Choroszcz


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomża oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawia granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

 4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl

 7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

Formularz 

Uchwała 

Załącznik do uchwały 

     

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 1. Przedmiot konsultacji:
 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  w Białymstoku,  
 1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Forma konsultacji:

1)      projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2)      konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)      wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4)      wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5)      komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Załączone pliki:

formularz

projekt uchwały wraz z uzasadnienie

 


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-      projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarna Białostocka oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o  rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

FORMULARZ SKLADANIA UWAG -AGLOMERACJA CZARNA BIAŁOSTOCKA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY- AGLOMERACJA CZARNA BIAŁOSTOCKA

PROJEKT UCHWAŁY - AGLOMERACJA CZARNA BIAŁOSTOCKA
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sokółka oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załącznik poniżej

 4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

- załącznik poniżej

 6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

 7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.

Załączniki:


FORMULARZ SKŁADANIA UWAG-AGLOMERACJA SOKÓŁKA

PROJEKT UCHWAŁY-AGLOMERACJA SOKÓŁKA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - AGLOMERACJA SOKÓŁKA

 

 Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji: 
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Sejny oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:
- projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:10 000 przedstawiającą granice aglomeracji.
- załączniki poniżej

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;
- załączniki poniżej

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl.

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

Projekt uchwały - aglomeracja Miasto Sejny, Załącznik do uchwały-aglomeracja Miasto Sejny i Formularz składania uwag - aglomeracja Miasto Sejny można znaleźć TUTAJ

                 Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego


1.  Przedmiot konsultacji:
-   projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suwałki oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji, 
   -   projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turośń Kościelna


2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.


3.  Forma konsultacji:
 - projekty uchwał wraz z załącznikiem do każdej aglomeracji, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.
- załączniki poniżej


4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;
- załączniki poniżej


6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl oraz ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl


7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.

 


FORMULARZ SKŁADANIA UWAG -AGLOMERACJA SUWAŁKI 

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG -AGLOMERACJA TUROŚŃ KOŚCIELNA

PROJEKT UCHWAŁY -  AGLOMERACJA SUWAŁKI

PROJEKT UCHWAŁY -  AGLOMERACJATUROŚŃ KOŚCIELNA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY -AGLOMERACJA SUWAŁKI

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY -AGLOMERACJATUROŚŃ KOŚCIELNA


            


  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność     pożytku publicznego


1. Przedmiot konsultacji:

• projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku


2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia                  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

 

Załączone pliki:
formularz konsultacji: projekt uchwały ws zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku.pdf

____________________________________________

 

 

1.  Przedmiot konsultacji:

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Knyszyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bielsk Podlaski oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krypno Kościelne oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

-        projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czeremcha oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji,

 

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

 - projekty uchwał wraz z załącznikiem do każdej aglomeracji, tj. mapą w skali 1:25 000 przedstawiającą granice aglomeracji.

- załączniki poniżej

 

4. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 

5. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;

- załączniki poniżej

 

6. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres joanna.bieluci@wrotapodlasia.pl oraz ewa.gosiewska@wrotapodlasia.pl

 

 

7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.


Załączniki 

Uchwała -aglomeracja Krypno Kościelne
Formularz składania uwag-aglomeracja Krypno Kościelne

Uchwała -aglomeracja Bielsk Podlaski  
Formularz składania uwag-aglomeracja Bielsk Podlaski


Uchwała -aglomeracja Czeremcha
Formularz składania uwag-aglomeracja CzeremchaUchwała -aglomeracja Knyszyn
Formularz składania uwag-aglomeracja Knyszyn


Załączniki do uchwały aglomeracji Krypno Kościelne, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Knyszyn znajdują się TUTAJ

                          

                                  Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:
1) projekt uchwały dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: /pl/ochrona_srodowiska/programy_plany/;

2) formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres karol.mruczek@wrotapodlasia.pl;

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.

Formularz konsultacyjny POŚPHZarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,
3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl
4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.doc

projekt uchwały ws zmiany statutu ZOZ w Choroszczy.pdf

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 R:

1. Raport z konsultacji

2. Projekt Programu

- Załącznik nr 1 - Procedura

- Załącznik nr 2 - harmonogram konkursów

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”,
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3.  Forma konsultacji:

1) projekty uchwał wraz z załącznikami, tj. dokumentami zawierającymi geometrię i opis atrybutowy przedmiotowych obszarów, a także interaktywne mapy pozwalające na szczegółowe zapoznanie się z przebiegiem granic obszarów, dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://geoinfor.pl/ochk-podlaskie/;

2) formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl;

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP

Formularz składania uwag.doc

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

formularz konsultacji.doc

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.  Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

uzasadnienie do zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.doc

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

formularz konsultacji.doc

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3)wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

uzasadnienie do zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacji Suwałakch.doc


Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

·  projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Uzasadnienie do zmiany statutu Woj Szpitala Zespolonego w Białymstoku.doc

***

we wrześniu przeprowadzono konsultacje projektu "Programu Współpracy w 2014 roku". Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

- Raport z konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

***

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


1. Przedmiot konsultacji:


• projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl;

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;

5) komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Załączone pliki:

formularz konsultacji.doc

***

Zarząd Województwa Podlaskiego

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1. Przedmiot konsultacji:

· projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

2. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Forma konsultacji:

1) projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

3) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl;

4) wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Uzasadnienie do zmiany statutu ZOZ Choroszczy (2).doc

 

***

Konsultacje Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku:

Zapraszamy wszystkie organizacje z terenu województwa podlaskiego do konsultowania projektu programu i zasad przyznawania i rozliczania dotacji.

Konsultacje potrwają do 17 października 2013 roku.

Prosimy o wnoszenie uwag za pomocą specjalnego formularza.

Pliki do pobrania:

Projekt Programu Współpracy w 2014 roku

zasady przyznawania i rozliczania dotacji

formularz uwag

facebook