Dodana: 8 luty 2021 12:31

Zmodyfikowana: 8 luty 2021 14:20

Konsultacje w zakresie polityki społecznej – od 9 lutego

Od wtorku (09.02) ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030". Uwagi można zgłaszać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku do 23 lutego br.

Po lewej logo ROPS w Białymstoku. Po prawej fragment ręki mężczyzny w garniturze.

Udział w konsultacjach mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy oraz organizacje pozarządowe działające w regionie.

Wypełniony formularz należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl;
  • drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok;
  • osobiście w siedzibie ROPS (adres jak wyżej), pok. 116, w godzinach pracy urzędu.

Formularz oraz dokument „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” dostępny jest w załączeniu na dole strony.


źródło: ROPS w Białymstoku
oprac.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook