Dodana: 5 luty 2020 15:48

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 15:49

Konsultacje społeczne w sprawie programu ochrony powietrza

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ilustracja do artykułu happiness-1866081_1280.jpg
 1. Przedmiot konsultacji: 
 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej”
  ,
 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”.
   
 1. Termin na wyrażenie opinii: 21 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia 
  o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Forma konsultacji: 
 • projekty uchwał i formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu; 
 • konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;  
 • wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres karol.mruczek@wrotapodlasia.pl
 1. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

 

fot.pixabay

 

facebook