Dodana: 3 grudzień 2020 15:12

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2020 16:27

Konsultacje społeczne statutów podlaskich placówek medycznych

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w odniesieniu do statutów dwóch placówek medycznych w regionie.

Widok na salę w szpitalu i dwa łóżka szpitalne

Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

  1. projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  2. konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;
  3. wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl;
  4. wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
  5. komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Departament Zdrowia UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook