Dodana: 10 wrzesień 2020 15:20

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 15:20

Konsultacje społeczne dotyczące statutu szpitala w Choroszczy

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Ilustracja do artykułu Szpital w Choroszczy 1 (1 of 1).jpg

Termin na wyrażenie opinii to 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

  • projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  • konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,
  • wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl
  • wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
  • komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP: https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/konsultacje_spoleczne/ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-podlaskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnemu-publicznemu-psychiatrycznemu-zakladowi-opieki-zdrowotnej-im-dr-stanislawa-deresza-w-choroszczy.html

facebook