Dodana: 22 sierpień 2019 09:48

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2019 09:48

Konsultacje projektów uchwał dotyczących „Doliny Bugu” i Parku Krajobrazowego Puszczy Knszyńskiej

Informujemy, iż Samorząd Województwa Podlaskiego kontynuuje prace nad aktualizacją przepisów regulujących funkcjonowanie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w celu przyjęcia ich przez Sejmik Województwa Podlaskiego jako aktów prawa miejscowego zgodnych z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu the-road-815297_960_720.jpg

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji następujących projektów uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie:

  1. Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”,
  2. Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego.

Prosimy o wnoszenie uwag do powyższych dokumentów za pomocą formularza uwag.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 6 września br.

Projekty dokumentów i formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej: Wrota Podlasia w zakładce organizacje pozarządowe. 

 

fot.pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook