Dodana: 7 maj 2021 10:50

Zmodyfikowana: 7 maj 2021 11:00

Konsultacje na temat statutów placówek medycznych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania statutów trzem zakładom opieki zdrowotnej: dwóm w Białymstoku i jednemu w Suwałkach.

Dwa długopisy na białej kartce

Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
    w Białymstoku,
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Termin na wyrażenie opinii:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

  • projekty uchwał oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  • konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;
  • wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl;
  • wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

źródło: Departament Zdrowia
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paulina Dulewicz

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook