Dodana: 23 czerwiec 2021 12:29

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2021 15:16

V Forum rad seniorów już w piątek (25.06)

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału V Forum online, które odbędzie się w piątek (25.06).

Laptop z włączonym wyświetlaczem

Kolejne V Forum rad seniorów odbędzie się w godz. 11:00 - 13:00. W czasie posiedzenia zostaną omówione kwestie nowych wojewódzkich dokumentów strategicznych, które pomogą w  rozwiązywaniu problemów społecznych i spraw osób starszych w regionie. Nasze zaproszenie na Forum przyjęła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ROPS) w Białymstoku, która omówi te dokumenty i odpowie na pytania uczestników spotkania. Kolejna część spotkanie będzie poświęcona analizie statystycznej GUS-u o sytuacji osób starszych w Polsce w 2019 r.

Przybliżone zostaną również szczegóły Programu „Aktywni+” w ramach którego rady seniorów będą miały możliwość skorzystania ze szkolenia, doradztwa i indywidualnego wsparcia członków rad oraz vouchery. Seniorzy poruszą również kwestie inicjowania powstawania nowych rad w regionie. Nastąpią również przygotowania do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego.

OWPRS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie. Patronem medialnym jest portal podlaskisenior.pl i Polskie Radio Białystok.

Zgłoszenia na Forum należy przesyłać na adres mailowy: owrsp2020@gmail.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie podlaskisenior.pl 

źródło: Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
oprac.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook