Dodana: 23 kwiecień 2021 08:45

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2021 14:49

Obrady III Forum Podlaskich Rad Seniorów

Przyszłość rad seniorów w obliczu planowanych zmian w ustawie o samorządzie oraz bezpieczeństwo i zdrowie osób starszych – to główne tematy III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Uczestników spotkania online, w tym podlaskich parlamentarzystów, powitał marszałek Artur Kosicki.

Na ekranie widoczna Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. W ekranach po prawej stronie widocznych jest 6 osób

Pomimo pandemii i związanych z nią obostrzeń Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego nie zwalnia tempa swego działania i po raz kolejny przeprowadziła spotkanie online. Organizatorzy zainteresowali zaproszonych gości problemami środowisk osób starszych, jakimi zajmują się rady seniorów w regionie.

Marszałek Artur Kosicki zaznaczył w nagranym wcześniej wystąpieniu, jak istotna jest kwestia działalności Rad Seniorów na rzecz lokalnych społeczności.

- Dziękuję za Waszą aktywność i zaangażowanie. Tematy jakie dziś podejmujecie, zarówno kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem rad seniorów, jak i służby zdrowia, są bardzo ważne i należy o nich dyskutować. Wybaczcie, że nie mogę wziąć udziału w spotkaniu osobiście. Jestem przekonany, że wypracowane przez Państwa rozwiązania, będą jak zawsze jasnym i mądrym głosem ludzi doświadczonych i oddanych społeczeństwu – zaznaczył marszałek.

 

Pierwszą część obrad Forum rozpoczęła Grażyna Czajkowska z Podlaskiej Rady Seniorów. Przypomniała zebranym o potrzebie poszerzenia zapisów ustawy o samorządzie. Zaznaczyła, że obecnie niektóre samorządy w Polsce wprowadziły zapisy w uchwałach budżetowych na wsparcie rad seniorów. Dodała, że pomocą ze strony instytucji państwowych powinny być objęte m.in.: szkolenia, wizyty studyjne oraz poszerzenie zakresu ubezpieczenia od wypadków. Grażyna Czajkowska w imieniu Podlaskiej Rady Seniorów wyraziła oczekiwanie, że ustawa obejmie wszystkie rady oraz nadzieję, że zapisy będą miały zagwarantowane mocniejsze umocowanie w prawie.

Podczas Forum Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów gminy Supraśl i członek Rady Seniorów działajacej przy marszałku, przedstawił petycję skierowaną do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W imieniu organizatorów zdalnego posiedzenia wyraził nadzieję na przyśpieszenie prac związanych z udoskonaleniem zapisów ustawy o samorządzie i powoływaniu rad seniorów na szczeblu nie tylko gminnym, ale też miejskim, powiatowym i wojewódzkim, a także rozstrzygnięciem problemu finansowaniu rad.

- Nasze propozycje powinny rozstrzygnąć następujące kwestie funkcjonowania rad seniorów m.in. przypisywanie opieki nad działalnością rad seniorów określonej osobie lub organowi samorządu terytorialnego, przyznawanie środków na funkcjonowanie rad seniorów, czy kompetencje rad seniorów w zakresie działalności publicznej. Musimy zwrócić się o pomoc, aby to o czym mówimy ujrzało światło dzienne - mówił Krzysztof Wolfram.

Podlascy parlamentarzyści wyrazili własne opinie oraz zadeklarowali swoją pomoc na rzecz wprowadzenia poprawek do ustawy na rzecz poszerzenia zakresu działalności rad seniorów.

- To jest petycja, która jest życiowa. Ze swojej strony będę wspomagał wprowadzenie poprawek do ustawy o samorządzie, aby seniorzy mogli liczyć na większe wsparcie.  Podpisuje się pod tego rodzaju działaniami i wystosuje interpelacje poselską w tym zakresie oraz zachęcam do jej podpisania posłów uczestniczących w dzisiejszym Forum – powiedział poseł Mieczysław Baszko.

Poseł Robert Winnicki zwrócił uwagę, że polityka senioralna jest fundamentalną polityką państwa.

- Musimy zadbać o profilaktykę i zdrowie seniorów, aby jak najdłużej pozostali aktywni. Konieczne jest wypracowanie modelu na poziomie gmin, ponieważ między nimi są ogromne różnice. Prawo powinno uwzględniać różnice pomiędzy gminami – mówił parlamentarzysta.

W zdalnym posiedzeniu Forum uczestniczyli również posłowie: Stefan Krajewski, Paweł Krutul oraz parlamentarzysta z legnickiego okręgu wyborczego, Robert Obaz.

Maria Lauryn, członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, podkreśliła, że środowisko seniorów liczy na glos posłów i seniorów z województwa podlaskiego. Zaznaczyła, że Podlaska Rada Seniorów jest młoda i wsparcie Marszalka Województwa Podlaskiego jest widoczne.  Podziękowała również posłom, że są w stanie pochylić się nad tymi zmianami.

- Mam nadzieję, że nasi przedstawiciele – posłowie działają w naszym imieniu – powiedziała Maria Lauryn.

Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przeprowadziła głosowanie o zatwierdzeniu petycji, która została jednogłośnie przyjęta przez rady seniorów z naszego regionu.

Profesor Barbara Bień i dr Eliza Szadkowska przedstawiły projekt pn. „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa oraz Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości - instytucje społeczne z Białegostoku. Dotyczy on między innymi problemu ageizmu (wykluczenia ze względu na wiek) i wielolekowości wśród seniorów.

Organizatorami III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego są Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Szukamy Polski i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentowała Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury.

Na terenie Podlaskiego istnieje 16 rad seniorów – 8 gminnych, 7 miejskich i jedna - Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – o zasięgu wojewódzkim. Łącznie – 165 osób, które społecznie działają na rzecz mieszkańców regionu powyżej 60. roku życia.

Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook