Dodana: 21 luty 2011 10:09

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2017 11:03

Baza organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Baza organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze województwa podlaskiego zawiera dane teleadresowe i podstawowe informacje o profilu działalności tych podmiotów wg. KRS.

Katalog danych obejmuje organizacje pozarządowe zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego w latach 2006-2010.

Aby móc skorzystać z dostępnych danych należy otworzyć okno Informatora-katalogu teleadresowego znajdującego się na portalu Wrota Podlasia.

Zachęcamy, aby organizacje pozarządowe dbały o aktualizację swoich danych. Jest to możliwe za pomocą elektronicznego formularza.

Przedstawiamy zestawienie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terytorium województwa podlaskiego w pdf.

Szczegółowych informacji udziela administrator bazy organizacji pozarządowych pod nr tel.: (85) 66 54 103 lub e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Warto zapoznać się ze specjalnie opracowaną analizą statystyczną dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie podlaskim, która jest dostępna tutaj

Informacje na temat aktualnej kondycji podlaskich ngo znajdziecie państwo w Raporcie Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego, wykonanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

https://rot.wrotapodlasia.pl/pl/Aktualnosci/potrzeby-i-mozliwosci-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-podlaskiego.html 

facebook