Dodana: 12 wrzesień 2019 15:07

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2019 10:55

Wizyta ukraińskich specjalistów

Pomoc społeczna realizowana przez Samorząd Województwa Podlaskiego to główny temat czwartkowego (12 września br.) spotkania z delegacją z Ukrainy. Gości – ukraińskich samorządowców i przedstawicieli instytucji socjalnych – powitał w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z delegacją z Ukrainy-10.jpg

– Do pracy, którą wykonujecie trzeba mieć serce, nie można się tego nauczyć – zwrócił się do uczestników spotkania wicemarszałek. – Na pewno macie wiele problemów, z którymi musicie się mierzyć, a nie zawsze jest gotowa recepta na ich rozwiązanie.

Odnosząc się do procesu decentralizacji władzy na Ukrainie, Stanisław Derehajło przyznał, że przed jego gośćmi wielkie i ważne wyzwanie.

– Mam nadzieję,  że pomysły na realizację polityki społecznej, które przedstawią moi współpracownicy zainspirują was do pewnych działań, skorzystajcie z ich wiedzy i doświadczenia – przekonywał.

W dalszej części spotkania z działaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapoznała uczestników spotkania dyrektor instytucji – Elżbieta Rajewska – Nikonowicz.
Z kolei prezentację dotyczącą realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ukraińska delegacja miała także okazję zapoznać się z zakresem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi. 

– Tylko w ubiegłym roku przyjęto 701 wniosków w ramach otwartych konkursów ofert w tym zakresie, podpisano ich natomiast 337 na kwotę ponad 3 mln 400 tys. zł. Z kolei w ramach ofert z pominięciem otwartego konkursu wpłyneło 45 ofert, a podpisano 41 na kwotę blisko 240 tys. zł. – informowała Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ogółem w 2018 r. na realizację zadań publicznych należących do samorządu województwa podlaskiego wydatkowano z budżetu kwotę  3 639 584 zł.

Politykę senioralną scharakteryzowała zagranicznym gościom Beata Zadykowicz, pełnomocnik Marszałka Województwa  Podlaskiego ds. Seniorów. W spotkaniu wziął udział także Juliusz Jakimowicz, wicedyrektor Gabinetu Marszałka.

Wizyta studyjna specjalistów z Ukrainy odbywa się w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie polityki społecznej na Ukrainie”. W województwie podlaskim goszczą oni od kilku dni wizytując kilka gmin oraz goszcząc w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Delegację tworzą m.in. dyrektorzy lokalnych ośrodków obsługi socjalnej i ośrodków dla rodzin, dzieci i młodzieży z ośmiu terytorialnie połączonych gromad z obwodu czernihowskiego leżącego w północnej części Ukrainy. Organizatorem wizyty w Polsce jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

ms, red. ak

facebook