Dodana: 10 kwiecień 2019 11:56

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2019 11:56

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes"

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018.

Plakat , na zielonym tle napisy Nagroda Ludzie, którzy zmieniają biznes , nagroda Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoś kandydata/kę do dnia 1 czerwca 2019 r.

Nagroda przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy - link do formularza: www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda. Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

- Mając na uwadze rozwój koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, postanowiliśmy wprowadzić także pięć kategorii specjalnych, które odpowiadają najczęściej podejmowanym tematom w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018  - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Warto promować osoby, które przyczyniają się do tego, że firmy rozwijają się w sposób zrównoważony - dodaje.

Kandydatów i kandydatki do nagrody oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą wybitni eksperci związani z CSR, przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji związanych z kategoriami, w których będą przyznane nagrody.

Lista jurorów 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” dostępna jest na - link do strony: http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/jury/

Kategorie 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

II Sektor pozabiznesowypracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

Kategorie specjalne - dla osób z biznesu i ze środowiska poza biznesowego (organizacje pozarządowe, administracja publiczna, uczelnia wyższa,) które przyczyniły się do propagowania i rozwoju w firmach w Polsce działań z następujących obszarów:

  • zarządzanie różnorodnością – osoba, która przyczyniła się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój biznesu w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • wolontariat pracowniczy -  osoba, która przyczyniła się do rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim albo osoba wspierająca rozwój wolontariatu pracowniczego w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • gospodarka w obiegu zamkniętym - osoba, która przyczyniła się do wprowadzania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w biznesie w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój GOZ w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • ochrona klimatu - osoba, która przyczyniła się do rozwoju działań na rzecz ochrony klimatu przez biznes w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój działań z zakresu ochrony klimatu w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • zrównoważone innowacje społeczne - osoba działająca na rzecz rozwoju zrównoważonych innowacji społecznych biznesu: pracownik/czka firmy wspierająca/y innowacje w miejscu pracy i/lub  poza nim albo osoba działająca na rzecz rozwoju innowacji społecznych biznesu, z ramienia organizacji poza biznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Trzecią edycję Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” oraz formularz zgłoszeniowy na stronie - link do strony:  www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

 

Kontakt dla mediów:

Miłosz Marchlewicz, tel. 721 296 197; e-mail: milosz.marchlewicz@fob.org.pl

facebook