Dodana: 1 kwiecień 2019 09:26

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2019 16:16

Posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Najbliższe posiedzenie Rady Seniorów odbędzie się 3 kwietnia br. w Sali konferencyjnej (117) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Porządek obrad

Przewodniczy Jolanta Wołągiewicz, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

 

10.00 – 10.10

Powitanie, przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 26.09.2018 r.,

 

10.10 – 10.20

Wystąpienie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego

 

10.20 – 10.35

Podsumowanie działań Urzędu Marszałkowskiego na rzecz osób starszych w 2018 r.

 

10.35 – 10.50

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – wizja regionu do 2030 roku

10.50 – 11.20

 

Formy komunikacji społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o działaniach na rzecz osób starszych

 

11.20 – 12.00

Sprawy różne i podsumowanie obrad

 

 

 

 

 

facebook