Organizacje pozarządowe

 • Spotkanie TechKlubu Białystok

  2014-09-01 06:36:48

  3 września 2014 w białostockiej Zmianie Klimatu spotkanie przedstawicieli DWU światów:  III sektora (organizacje pozarządowe) i  branży IT.

 • Głosowanie na kandydatów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Głosowanie na kandydatów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  2013-10-22 08:05:11

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na zgłoszonych kandydatów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  Organizacje pozarządowe zgłosiły następujących kandydatów:

  1. Anna Moskwa – zgłoszona przez Polskie  Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku,
  2. Andrzej Romańczuk – zgłoszony przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku,
  3. Andrzej Świetlikowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle z siedzibą w Białymstoku,
  4. Artur Więzowski –zgłoszony przez stowarzyszenie Klub Miłośników Motocykli „Żubr” z siedzibą w Zambrowie,
  5. Damian Marek Dworakowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie z siedzibą w Białymstoku,
  6. Dorota Ilona Niewińska – zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance z siedzibą w Białymstoku,
  7. Grzegorz Łukaszewicz – zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok z siedzibą w Białymstoku,
  8. Jan Oniszczuk – zgłoszony przez Stowarzyszenie Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku,
  9. Jerzy Sienkiewicz – zgłoszony Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 165 w Białymstoku,
  10. Jolanta Den – zgłoszona przez Europejską Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego z siedzibą w Kleosinie,
  11. Katarzyna Łotowska – zgłoszona przez stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku,
  12. Krzysztof Mnich – zgłoszony przez Fundację Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku,
  13. Leszek Lewoc- zgłoszony przez Podlaską Federację Sportu z siedzibą w Białymstoku,
  14. Marcin Popiołek – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski z siedzibą w Białymstoku,
  15. Maria Aleksandrowicz-Bukin – zgłoszona przez Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej Rada Centralna z siedzibą w Bohonikach,
  16. Paweł Backiel – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedziba w Białymstoku,
  17. Piotr Sobolewski – zgłoszony przez Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku,
  18. Robert Wardziński – zgłoszony przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych z siedzibą w Choroszczy,
  19. Tomasz Kozłowski - zgłoszony przez Polskie  Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku,

   

facebook