Dodana: 9 wrzesień 2020 11:43

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 14:05

Obradował Zespół konsultacyjny ds. rocznych programów współpracy samorządu województwa podlaskiego

Wybór przewodniczących i opracowanie programu współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi – to niektóre z tematów spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. rocznych programów współpracy samorządu województwa podlaskiego. Obrady odbyły się w miniony wtorek (8.09).

Kilka osób dyskutuje siedząc przy stole, na którym leżą dokumenty

Na pierwszym spotkaniu zgodnie z Regulaminem wybrano Przewodniczącego Zespołu, którym została Katarzyna Ancipiuk oraz wiceprzewodniczącego Zespołu, którym został Mariusz Rodzik, ze stowarzyszenia Start.

Członkowie zespołu zapoznali się z Uchwałą i Regulaminem a następnie pracowano  nad zarysem programu współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
Zostały też omówione sfery i zadania z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich. Na kolejnych spotkaniach będę omówione zadania z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

W załączeniu uchwała dot. powołania Zespółu konsultacyjnego ds. rocznych programów współpracy samorządu województwa podlaskiego i regulamin. 

źródło:Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

oprac. Aneta Kursa

 

facebook