Dodana: 16 czerwiec 2020 09:53

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2020 11:53

XXXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej rozstrzygnięta!

Autorzy najlepszych siedmiu prac etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE) z województwa podlaskiego otrzymali tytuł finalisty konkursu. To otwiera im drogę do przywilejów przyznanych przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów.

Ilustracja do artykułu jezioro.jpg

Etap podstawowy OWE przeprowadzony został 10 stycznia br. w 45 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 880 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi, zostało zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Udało się to 68 osobom.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii z powodu choroby COVID-19 w naszym kraju, etap centralny Olimpiady został odwołany, zaś etap okręgowy, decyzją Głównego Komitetu OWE, przeprowadzony został w innowacyjnej formie. Warunkiem udziału w eliminacjach było przygotowanie przez ucznia samodzielnej pracy badawczej na temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.”

W regulaminowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wpłynęły prace 24 uczniów z 15 szkół.  Zostały w nich poruszone bardzo różnorodne kwestie środowiskowe, m.in.: problemy z gospodarką odpadami, zanieczyszczeniem powietrza i wód, skutki suszy i niewłaściwej gospodarki wodą, negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne, ochrona cennych zasobów przyrodniczych oraz niezbędność ciągłego podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Prace zostały one ocenione przez członków Wojewódzkiego Komitetu OWE według jednolitych w całym kraju kryteriów przygotowanych przez Główny Komitet OWE. Wyniki ujęto w poniższej tabeli.

Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymują tytuł finalisty XXXV OWE, co otwiera im drogę do przywilejów przyznanych przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty przesłane będą przez Główny Komitet OWE każdemu finaliście listem poleconym, na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszenia pracy.  

W celu uzyskania szczegółowych, indywidualnych informacji o ocenie prac, należy kontaktować się z Departamentem Ochrony Środowiska UMWP: tel. 85 66 54 597, e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl

Lp.

Szkoła

Ilość zgłoszonych prac

Uczniowie z tytułem finalisty

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku

1

-

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego
w Białymstoku

2

-

3

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
w Białymstoku

1

-

4

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

2

-

5

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku

1

1

6

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
w Białymstoku

2

-

7

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

1

-

8

Zespół Szkół Nr 1 III Liceum Ogólnokształcące
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

2

1

9

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

1

-

10

Technikum Leśne w Białowieży

3

2

11

Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Hajnówce

1

-

12

II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

3

1

13

Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach

1

-

14

Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej

2

1

15

I Liceum Ogólnokształcące Stanisława Konarskiego
w Zambrowie

1

1

 

 

 

 

oprac. Małgorzata Sawicka

facebook