Dodana: 24 kwiecień 2020 15:05

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2020 15:05

Webinaria i szkolenie on-line dla zainteresowanych Programem LIFE 2020

Komisja Europejska (KE) ogłosiła nabór do Programu LIFE 2020, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uprościł zasady współfinansowania polskich projektów LIFE. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na projekty w obszarze środowiska i klimatu będą mogły wziąć udział w bezpłatnych webinariach dotyczących przygotowania wniosków do Programu (28-29.04) oraz w wirtualnej konferencji KE Information & Networking Day 2020 (30.04).

Ilustracja do artykułu life_logo.jpg

Webinaria, które odbędą się w dn. 28-29 kwietnia, będą dotyczyły przygotowania fiszek projektowych w Podprogramie LIFE na rzecz środowiska oraz wymagań stawianych projektom LIFE w naborze 2020. Wezmą w nich udział przedstawiciele KE: NAT Maja Mikosińska – odpowiedzialna w agencji KE zajmującej się LIFE (EASME) za projekty przyrodnicze oraz ENV: Małgorzata Piecha – koordynator projektów środowiskowych w EASME, a także monitorzy projektów LIFE: NAT Marta Kaczyńska i ENV Zbigniew Karaczun.

Przedstawiona zostanie metodyka przygotowania projektu LIFE, zakres informacji przedstawianych w koncepcji/wniosku. Omówione zostaną też nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie NFOŚiGW - link do artykułu.

Information & Networking Day 2020 

30 kwietnia zaś odbędzie się e-szkolenie "LIFE Information & Networking Day 2020". To wydarzenie dla polskich wnioskodawców planujących złożenie wniosku w tegorocznym naborze LIFE. Rejestracja trwa do 25 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie NFOŚiGW - link do artykułu.

Bieżące informacje nt. Programu LIFE:


W załączeniu znajdują się infografiki NFOŚiGW dot. Programu LIFE dla środowiska (droga od pomysłu do realizacji), Programu LIFE dla klimatu (krok po kroku do dofinansowania) oraz nowości w LIFE od NFOŚiGW (dofinansowanie dla wszystkich do 95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz porady eksperckie na etapie przygotowania aplikacji).

Szczegóły dostępne są na stronie Krajowego Punktu Konsultacyjnego LIFE - link do witryny.

***

Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.


źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oprac. Anna Augustynowicz

Pliki do pobrania

facebook