Dodana: 4 lipiec 2021 22:36

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2021 12:56

„Podlaskie parkami stoi”. Piknik w PMKL

W Podlaskiem łącznie jest ich siedem – cztery narodowe i trzy krajobrazowe. Świadczą o bogactwie i przyrodniczej różnorodności regionu. To im poświęcona była sobotnia (3.07) impreza w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) – Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych. Uczestniczył w nim Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

Trzy osoby przy stoisku.

- Można powiedzieć, że Podlaskie parkami stoi. Mamy cztery parki narodowe i trzy krajobrazowe. Obszar, jaki zajmują, to blisko 5 proc. całej powierzchni województwa podlaskiego, a wszystkie obszary przyrodniczo chronione zajmują na naszym terenie 31 procent – mówił Marek Malinowski.

Podkreślił też, że bogactwo parków w regionie gwarantuje zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych. Kończąc, życzył zebranym „dobrego popołudnia i świetnej zabawy w duchu ekologii”.

Ludzie między stoiskami.

Były warsztaty, działania artystyczne, projekcje filmów, gry i zabawy. Wiedzę na temat parków przekazywali ich pracownicy oraz przedstawiciele ministerstwa klimatu.

– Cieszymy się, że możemy pokazać dziś to, do czego zostaliśmy powołani, czyli jak chronić przyrodę, środowisko – mówił Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego.

Z kolei Artur Gaweł, dyrektor PMKL - jednostki podległej samorządowi województwa podkreślał, jak cenna jest ta inicjatywa, zwłaszcza na terenie Muzeum.

– To bardzo trafiony pomysł. Mam nadzieję, że ten czas spędzimy dowiadując się ciekawych rzeczy na temat naszych parków narodowych i krajobrazowych – mówił.

Wyraził też nadzieję, że to pierwsza z cyklu imprez poświęconych parkom w podbiałostockim skansenie.

Ludzie przy stoisku oglądają broszury.

W Podlaskiem istnieją cztery parki narodowe. Wśród nich: największy w Polsce - Biebrzański Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, Białowieski Park Narodowy, oblegany przez turystów Wigierski Park Narodowy i ostoja ginących gatunków ptaków – Narwiański Park Narodowy.

W trakcie pikniku czynne były wystawy, związane z dziedzictwem kulturowym miejscowości położonych m.in. na terenie lub w bliskim sąsiedztwie parków. Szczegółowo można było zapoznać się z tematem zdobnictwa drewnianych domów. Opowiedział o nich Artur Gaweł, autor książki „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostoczyźnie”. O lokalne przysmaki zadbały koła gospodyń wiejskich.


tekst i fot.: Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka

***

Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych zorganizowany został przez Białowieski Park Narodowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej we współpracy z: Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim Parkiem Narodowym, Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Honorowym patronatem objęła go Małgorzata Gilińska, Główny Konserwator Przyrody, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W imprezie udział wzięli m.in.: reprezentanci wszystkich parków w regionie, ministerstwa klimatu, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Anna Krysztopik - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP oraz Katarzyna Ancipiuk - zastępca dyrektora PMKL.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook