Dodana: 29 sierpień 2021 17:19

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2021 17:19

Konsultacje społeczne dotyczące planów gospodarowania wodami

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) na obszarach dorzeczy potrwają do 14 października tego roku. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju.

dorzecze

Celem konsultacji jest przełożenie założeń i wniosków z przeprowadzonych prac na  m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Z projektami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej dotyczącej konsultacji. Uwagi i wnioski do projektów IIaPGW można składać do 14 października bieżącego roku na kilka sposobów:

  • poprzez ankietę online na stronie internetowej dotyczącej konsultacji;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi i wnioski do projektów IIaPGW będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

 

źródło: Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
oprac.: Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook