Dodana: 21 lipiec 2021 08:35

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2021 08:35

Dzień informacyjny o Programie LIFE 2021 o ochronie środowiska i klimatu

Program LIFE ma na celu wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Konferencja informacyjna ma inaugurować, na poziomie krajowym, pierwszy nabór wniosków. Odbędzie się w czwartek (29.07) o godzinie 10.00 w formie online.

life

Webinarium kierowane jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o fundusze w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji programu.

Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy.

Udział wezmą również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Konferencja będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowanie i przygotowanie do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężanie barier w przechodzeniu na czystą energię.

Aby wziąć udział w webinarium, należy zgłosić się poprzez formularz, który wraz z programem, dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

źródło i fot.: Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oprac.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook