Dodana: 25 czerwiec 2019 09:18

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2019 09:18

Dbamy o drzewa 3 – dotacja na inicjatywy społeczne

Zasadzenie kilkudziesięciu drzew owocowych, audycja radiowa „O czym szumią drzewa”, quiz i konkurs o pielęgnacji drzew i krzewów, cykl spotkań z antropologiem kultury i dendrologiem, rajd rowerowy po Puszczy Knyszyńskiej – m.in. takie działania będą realizowane dzięki dotacji udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Ilustracja do artykułu planty 3.jpg

Dotacja w wysokości 20 tyś. zł przyznana została na realizację programu regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 – inicjatywy społeczne”. W jego ramach o granty w maksymalnej wysokości 1500 zł ubiegać się mogły  zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne z patronem. 

W wyniku otwartego konkursu trwającego od 17 maja do 11 czerwca br. wpłynęły 24 projekty inicjatyw. 18 czerwca Komisja, składająca się z przedstawicieli Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz eksperta zewnętrznego w zakresie ochrony środowiska, wybrała dziesięć z nich do dofinansowania. Z listą projektów można się zapoznać na stronie OWOP – link do strony.

Realizacja trzeciej edycji programu regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne” ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Udzielona Ośrodkowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych dotacja ma formułę regrantingu i została przyznana na podstawie uchwały z 20 lutego 2019 r. nr 24/235/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

oprac. ms

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook